Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 Tarihli ve 30534 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 17 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi değiştirilerek Dernekler Dairesi Başkanlığı kaldırılarak yerine “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.
        Buna bağlı olarak, 09.10.2018 tarihinde İçişleri Bakanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında 81 ilde Valiliklerde “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü” kurulmuş olup, bundan böyle Valiliğimiz İl Dernekler Müdürlüğü ile yapılacak olan yazışmaların “İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü” olarak yapılacaktır.