İlimizde, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin, aynı Kanun’un 19. maddesi ile Dernekler Yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca her yıl olduğu gibi bu yılda, 2017 yılı içerisindeki faaliyetleri konusunda düzenleyecekleri 2017 Yılı Dernek Beyannamesini;
1 Ocak 2018’den 30 NİSAN 2018 tarihine kadar, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmesi gerekmektedir. DERBİS şifresi olmayan dernekler, Karar Fotokopisi ve üst yazı ile Müdürlüğümüzden DERBİS şifresi talebinde bulunabilir.  
Derbis şifresi olmayan ve merkez ilçelerde faaliyet gösteren dernekler Valilik Makamına(İl Dernekler Müdürlüğü) 1 nüsha, İlçelerde bulunan derneklerimizin ise İlçe Kaymakamlıklarına (Dernekler Bürosuna) 2 nüsha beyanname vermeleri gerekmektedir.
       
DERBİS Şifresi Edinme Talebi İçin Gerekli Belgeler
 
1- Derbis Şifresi Karar Fotokopisi
 
2- Üst Yazı (Dilekçe)
 
        DERBİS Şifresi Karar Fotokopisinde geçecek metinde olması gerekenler:
 
"DERBİS ile ilgili iş ve işlemleri yapmak için (Dernek Başkanının Adı, Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılacak) isimli dernek başkanımız, gerekli şifreyi almaya ise (Şifreyi teslim alacak kişinin Ad ve Soyadı yazılacak) isimli şahıs yetkilendirilmiştir."
 
        DERBİS Şifresi almak için yukarıdaki metni karar defterinize yazıp Yönetim Kurulu tarafından imzalı, Karar defteriniz ve Kararın fotokopisini İl Dernekler Müdürlüğümüze getirmeniz (başkan tarafından) yeterli olacaktır.