Vizyonumuz
Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine,
Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmaktır.

Misyonumuz
Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak,
Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak,
Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir. 
 
Temel Değerlerimiz

Demokratik Değerleri Temel Alma: Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz
.

Adil Olma:
Tüm Paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde makul ve duyarlı davranırız


Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin uzmanlarımız ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz.


Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gerekli özeni gösteririz.


Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.