SİYASİ PARTİLERİN İL İLÇE TEŞKİLATI KURULUŞ VE KONGRELERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun 10 – 33 Maddesine göre :
 
SİYASİ PARTİLERİN İL VE İLÇE TEŞKİLATI ATAMASINDA (KURULUŞ) VEYA KONGRE
(SEÇİM)’LERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 1. Genel merkez tarafından yapılan atama belgesi ( Yetki belgesi ) Seçim veya Atamadan başlayarak, on beş gün içinde yazı ile bildirilir (3 adet)
 2. Yönetim kurulu üyelerini gösterir çizelge (3 adet)   
Çizelgede bulunması gereken bilgiler ad soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları, T.C No, varsa telefon numaraları
 1.  Yönetim kurulu üyelerine ait belgeler (Nüfus, İkametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden), Adli Sicil Belgeleri(Savcılık Belgesi) (3 adet
 
 
KONGRE ÖNCESİ MÜRACATTA İ İSTENİLECEK BELGELER
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun 29. Maddesine göre: 
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun 115 Madde 2 paragraf
 1. Valilik Makamına kongrenin yapılacağını bildirir talep dilekçesi
 2. Kongre ile ilgili yönetim kurulu kararı
 3. Dilekçe ekinde gündem
 4. Kongre ile ilgili gazete ilanı
 
KONGRE SONRASI İSTENİLECEK BELGELER
 1. Valilik Makamına hitaben yazılan dilekçe,
 2. Toplantı Divan Tutanağı,
 3. Yönetim kurulu çizelgesi
 4. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen şahıslara ait;
- İkametgah İlmühaberi veya Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (3) Adet
- Adet Nüfus Cüzdanı Örneği(3) Adet
- Adli Sicil Belgeleri (Savcılık Belgesi) (3) Adet
- Seçim Kurulu Tutanağı (3) Adet
YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENİLECEK BELGELER
 1. Yönetim kurulu üyeliğine atanan şahıslara ait;
-İkametgah İlmühaberi veya Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (3) Adet
-Nüfus Cüzdanı Örneği(3) Adet
-Adli Sicil Belgeleri (Savcılık Belgesi) (3) Adet
 1. Yönetim kurulu kararı (3) Adet
 
ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENİLECEK BELGELER
 1. Valilik Makamına hitaben yazılmış Siyasi parti teşkilatının yeni adresini belirtir Dilekçe
5442 Sayılı İl idaresi Kanunun Madde 9/C,Ç,E bentleri, Madde 11/C ve Madde 66’ ya göre :
KAPALI YER TOPLANTILARI DÜZENLENMESİNDE İSTENİLEN BELGELER
              a) Üyelerine yönelik:
 1. Toplantı, Siyasi Partilerin Tüzükleri gereğince üyelerine yönelik olması halinde valilik makamına müracaat etmesi yeterlidir.
 2. Valilik Makamına verilecek olan dilekçe ekinde yönetim kurulu kararı olması gerekmektedir. 
b) Üyeleri ve halka açık toplantılarda:
 1. Siyasi partiler Halka açık olarak yapılacak kapalı ve açık yer toplantısı müracaatlarını 
  2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapar.
 
SİYASİ PARTİLERİN İMZA STANDI AÇMAK İSTEMELERİ HALİNDE İSTENİLEN BELGELER
 1. Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
 2. Siyasi Partinin imza standı açılması ile ilgili almış olduğu karar.
 1. Stand'da bulunacak imza metni, afiş, el ilanı, broşür, pankart vb.'nin bir örneği.
ÖNEMLİ NOT: Siyasi Partilerin kuruluş, atama, kongre, yönetim kurulu değişikliği, istifa ve adres değişikliklerinin; 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 33. Maddesi uyarınca (15) gün içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi gerekmektedir.