Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca (DOĞAKA), TR63 Bölgesel illeri Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması
 
 
DOĞAKA; TR63 bölgesindenin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla; bölgenin gelişim potansiyelinin ortaya konulması ve yatırım önerilerinin amaçlandığı "TR63 Bölgesel illeri Potansiyel Yatırım Konuları Araştırması" hazırlanmıştır.
Söz onusu çalışma TR63 Bölgesi illeri olan Hatay,Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Her ilin araştırması tüm paydaşların istifadesine ve kullanımına sunulmak üzere http://www.dogaka.gov.tr adresinde Yayınlar ve Kurumsal Dökümanlar (http://www.dogaka.gov.tr/yayinlar-kurumsal-dokumanlar.asp) menüsünün Araştırma ve Planlama bölümünde erişime açılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.